Geschillenreglement

Mocht een deelnemer het niet eens zijn met de regeling dan kan hij/zij een geschil aanhangig maken. In het geschillenreglement is ondermeer beschreven waar men bij het indienen van een geschil aan moet voldoen en hoe een geschil behandelt zal worden.

Klik hier om het geschillenreglement te bekijken.