Voorschriften en Interpretatie

In het voorschriften en interpretatiedocument zijn de voorschriften opgenomen waarop iedere deelnemer gecontroleerd wordt. Daarnaast wordt in dit document van ieder voorschrift de weging (licht, middel of zwaar) aangegeven.

Klik hier om het voorschriften en interpretatiedocument te bekijken.