Vraag en Antwoord

Wat is IKB Rund?

IKB Rund is hét kwaliteitssysteem voor de Vleesveesector! De Regeling IKB Rund is speciaal ontwikkeld voor vleesveehouders en zoogkoeienhouders. Door deel te nemen aan de regeling IKB Rund tonen vleesveehouders aan invulling te geven aan de vereisten m.b.t. de registratie en het verantwoord gebruik van anitbiotica.

Deelname aan de regeling IKB Rund biedt vleesveehouders bovendien de mogelijkheid om digitaal Voedsel Keten Informatie (VKI) te registreren in de daarvoor beschikbare systemen. Voor veel Nederlandse slachterijen is het digitaal aanleveren van VKI een vereiste.

Kiwa VERIN is de certificerende instantie voor IKB Rund


Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt zich aanmelden via de aanmeld knop die u kunt vinden op de home pagina van deze website.


Hoe verloopt het controle- en certificeringsproces?

Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een informatiepakket toegestuurd. Dit informatiepakket bestaat uit de deelnemersovereenkomst en het voorschriftendocument. Wanneer u definitief wilt deelnemen aan IKB Rund dan kunt u de deelnemersovereenkomst (in tweevoud) ondertekenen en retourneren aan Kiwa VERIN. U wordt dan opgenomen in het Register IKB Rund onder de status ‘aangemeld’. Vervolgens wordt er met u een afspraak gemaakt voor het uitvoeren van de controle bij u op het bedrijf. Indien u voldoet aan de criteria dan ontvangt u een certificaat en wordt u opgenomen in het Register IKB Rund onder de status ‘gecertificeerd’.


Hoe vaak wordt u gecontroleerd?

Na de eerste controle vindt er een beoordeling van de bevindingen plaats. Indien uw bedrijf voldoet aan de voorschriften wordt uw bedrijf gecertificeerd voor 2 jaar en ontvangt u een certificaat. Op dit certificaat vindt u de vervaldatum die tevens dient als zogenaamde “apk” datum. De volgende controle, beoordeling en certificering hiervan dient steeds voor de vervaldatum uitgevoerd te worden. Kortom indien u bij iedere controle voldoet aan de voorschriften dan wordt het certificaat op basis van de eerste vervaldatum telkens met 2 jaar verlengd. Indien er niet volledig voldaan is aan de gestelde voorschriften dan kan door Kiwa VERIN besloten worden om een hercontrole uit te laten voeren. De kosten hiervoor worden bij de betreffende deelnemer in rekening gebracht.