Welkom

Welkom op de website van IKB Rund! 

IKB Rund is hét kwaliteitssysteem voor de Vleesveesector! De Regeling IKB Rund is speciaal ontwikkeld voor vleesveehouders en zoogkoeienhouders. Door deel te nemen aan de regeling IKB Rund tonen vleesveehouders aan invulling te geven aan de vereisten m.b.t. de registratie en het verantwoord gebruik van anitbiotica. 

Deelname aan de regeling IKB Rund biedt vleesveehouders bovendien de mogelijkheid om digitaal Voedsel Keten Informatie (VKI) te registreren in de daarvoor beschikbare systemen. Voor veel Nederlandse slachterijen is het digitaal aanleveren van VKI een vereiste.

Kiwa VERIN is de certificerende instantie voor IKB Rund