Het kwaliteitssysteem voor vleesveehouders

Antibioticaregelgeving per 1-1-2015 overgenomen door de overheid

27-2-2015
De PVV regelgeving ten aanzien van de antibioticaregistratie en het hebben van een bedrijfsgezondheidsplan en  een bedrijfsbehandelplan is per 1 januari 2015 overgenomen door het ministerie van Economische Zaken (EZ). De regelgeving staat beschreven in de wetgeving ‘regeling houders van dieren en regeling diergeneeskundigen.Voorheen stond deze regelgeving in de ‘Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV)  2011.’